När du registrerar dig på denna hemsida ger du föreningen (Sundsvall Makers, 802510-4681) rätt att behandla personuppgifter i digital form om dig så som: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Detta för att föreningens administration ska bland annat kunna söka olika bidrag. Behandlingen av personuppgifter kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. De kommer ej att säljas till tredje part och de kommer heller inte att överföras till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Personuppgiftsansvarig anses hela styrelsen vara och kan därför kontaktas för att t.ex. få ut den information vi har om dig.

Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift för innevarande år innan årsmötet samma år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall och personen kommer att avföras ur medlemsförteckningen.


Ni som registrerade användare på våran hemsida har rätt till bland annat att: