Husregler i samarbete med MIUN 1. Endast behöriga personer får vistas i lokalerna. Du måste vara medlem i Sundsvall makers, student eller anställd på Mittuniversitetet eller ha särskilt tillstånd för att jobba i verkstaden. Särskilt inbjudna kan få access till verkstaden.

 2. Bokning av lokalen dagtid görs i Mittuniversitetets bokningssystem, TimeEdit. Den som har bokat har alltid företräde till lokalen och maskinerna. Bokning kvällstid görs genom särskild bokningslista.

 3. Den som skall använda maskinerna skall ha särskilt tillstånd för det. Genomförd utbildning är ett krav. Man måste ha kunskap om säkerhetsföreskrifter. Minderårigafår endast använda maskiner och verktyg i sällskap med en vuxen

 4. Häng tillbaka verktyg på sin plats när de är rengjorda. Om du inte vet var verktygen skall vara så fråga.

 5. Sopa golven runt maskiner och arbetsplatser som använts när du varit i lokalen. 

 6. Rensa bort spillmaterial och sortera allt material på rätt plats i återvinningsstationen.

 7. Rengör de stora maskinerna efter användning. Laserskäraren skall dammsugas och torkas av med fuktig trasa efter användning.

 8. Metallskrot och annat icke brännbart material ska kastas i container.

 9. Elektronikskrot, lampor och batterier lämnas inne i soprummet.

 10. Rengör även handfatet när du använt det. 

 11. Om vi förtär mat och dryck i lokalen så städer vi bort resterna efter oss. Vi hjälps åt att fylla, köra och tömma diskmaskinen

 12. Alkoholförtäring är förbjuden i lokalen.

 13. Om någonting går sönder eller är trasigt så skall felanmälan göras till Mittuniversitetet eller till Sundsvall Makers för maskiner/verktyg som ägs av dem.

 14. Om något saknas eller behöver fyllas på så skall det meddelas till ansvarig person i Tvätteriet.

 15. Om man möblerar om så ställ tillbaka möblerna på sina ursprungliga platser innan man lämnar lokalen!

 16. När man lämnar lokalen se till så att dörren blir låst, fönstren är stängda, belysningen är släckt och att inget vatten står och rinner.

 17. Godkända skyddskläder utan lösa ärmlinningar ska bäras. Det är förbjudet att under arbete med tunga maskiner bära slips, smycken, ringar, armbandsklocka eller liknande som hänger löst. 

 18. Långt hår ska vara uppsatt.

 19. Körningar i maskiner får ej utföras om skyddsanordningar är bortmonterade eller satta ur funktion

 20. Då fel och brister uppstår på utrustning eller maskin ska pågående arbete upphöra omedelbart. Skadan ska genast anmälas till ansvarig person i Tvätteriet.

 21. Observera att missbruk av tillstånd till maskinerna eller andra oegentligheter kan leda till avstängning från Tvätteriet.