Villkor


MedlemsvillkorAllt jag gör när jag deltar i föreningens(Sundsvall Makers: 802510-4681) verksamhet gör jag på mitt eget ansvar. Oaktsamhet som leder till skador på lokaler och/eller maskiner som används i verksamheten har jag som medlem personligt ansvar för.


Jag förbinder mig att verka enligt samt följa föreningens stadgar (Du hittar dessa här)

Jag förbinder mig också att följa de gemensamma husregler vi har med MIUN (Du hittar dessa här: Husregler)


Innan jag använder mig av de maskiner som tillhandahålls av föreningen skall jag läsa, förstå och följa de regler som finns för de maskinerna jag behöver nyttja.

Alltid plocka undan efter mig och hjälpa till att hålla ordning. Ta ansvar för mina egna handlingar och visa hänsyn till andra medlemmar.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Som medlem ger du föreningen rätt att behandla personuppgifter i digitalform om dig så som: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och varför de behövs här: GDPR Policy


Sammanfattningsvis

 • Som medlem vilar allt som du gör på eget ansvar.
 • Skador på lokaler och/eller maskiner som sker p.g.a. oaktsamhet har medlemmen personligt ansvar för.
 • Innan användning av maskiner och utrustning skall medlemmen läsa, förstå och följa de regler som finns för respektive maskin och utrustning.
 • Varje enskild medlem ansvarar för att plocka undan och städa efter sig.
 • Visa alltid hänsyn till andra medlemmar.


Säkerhet

 • Håll koll på var brandsläckare, förbandslåda och annan säkerhetsutrustning finns.
 • Blockera aldrig nödutgången.
 • Vid osäkerhet kring farliga maskiner, fråga alltid någon innan användning.
 • Vissa maskiner kräver en genomgång innan de får användas, kontrollera alltid vad som gäller för maskiner om du är osäker.
 • Den som går sist från lokalen kontrollerar att nödutgången är låst, samt att dörren till huvudingången går i lås.


Köp och garantier


 • Då Sundsvall Makers (802510-4681) är en allmännyttig ideell förening så är alla priser i webbutiken utan moms. Då vi varken får eller ska hantera moms.
 • Sundsvall Makers kan inte garantera att alla verktyg och maskiner alltid är i bruksligt skick då det är ideella krafter som sköter mestadels av reparationerna och underhållet. Det är därför extra viktigt att du som användare också sköter visst underhåll när du brukar maskinerna.
 • Sundsvall Makers kan heller inte garantera att vi alltid har öppet för medlemskvällar på utannonserad tid. Inga garantier finns heller på att inte verktyg är upptagna av andra användare då du, användaren tar dig till platsen även om du är labbmedlem.


Återköp och leverans


 • Betald medlemsavgift återbetalas ej även i de fall personen i fråga säger upp sitt medlemskap i förväg.
 • Betald labbmedlemsavgift återbetalas ej förutom i specialfall då lokalen ej varit tillgänglig alls under hela perioder. Dock så tänk på att vi är en ideell förening och har därför inte så stor administrativ arbetskraft. Alla pengar går till förenings eventuella hyra samt verktygsinköp, workshops m.m. och på så sätt återinvesteras alltid.
 • Vid eventuella hårdvaror som tillhandahålls på hemsidan så levereras dessa ej hem till dig utan hämtas på plats då lokalen är öppen, alternativt enligt överenskommelse med någon ansvarig.
 • Då alla varor och tjänster som tillhandahålls på denna webbutik aktiveras direkt på ditt konto eller, om det gäller material, köps direkt av dig när du är på plats så gäller inte distansavtalslagen. Du har alltså inte möjlighet att utnyttja 14 dagars ångerrätt. Kontakta oss om det är något du undrar över!